Bijles El RizoBijles Nederlands, Taal

In de bijles van El Rizo kun je alle lesstof van het vak Nederlands of taal, NT2 bijspijkeren. Geef aan wat je nodig hebt, dan worden de lessen voor je gemaakt aansluitend bij je lesmethode op school. Heb je een toets? Dan kunnen we die samen voorbereiden.

Begrijpend lezen

Struikelblok bij Nederlands of taal is vaak begrijpend lezen. Een belangrijk onderdeel, omdat het beheersen hiervan noodzakelijk is voor andere vakken zoals bijvoorbeeld aardrijskunde en geschiedenis. In de bijlessen van El Rizo kun je meer leren over hoe je een tekst moet aanpakken om hem te begrijpen. Bijvoorbeeld over het bepalen van het onderwerp, de hoofdgedachte en signaalwoorden van een tekst. Lees jij eerst de vragen en ga je dan de tekst lezen? Lees je de tekst heel goed en daarna de vragen? Of neem je eerst de informatie alleen maar globaal door? El Rizo kan je helpen met het kiezen van de juiste leesstrategieën. Heb je bij een toets geen woordenboek bij de hand? Dan hoeven moeilijke woorden toch geen probleem te zijn. Met woordraadstrategieën kun je ver komen. We gaan tijdens de lessen ook dieper in op het voorspellen van de inhoud van de tekst. Een leuke en nuttige aanpak om te begrijpen wat een schrijver bedoelt.

Werkwoordspelling

Werkwoordspelling en de spelling van woorden zijn voor veel leerlingen lastig. Wanneer schrijf je nou eigenlijk ‘gebeurd’ of juist toch ‘gebeurt’? En is het nou ‘geliked’ of ‘geliket’? Hoe schrijven we Engelse werkwoorden in het Nederlands? El Rizo kan het allemaal uitleggen.

Ontleden

Leerlingen hebben soms moeite met zinsontleding. Hoe zit het nu precies met persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp of bijwoordelijke bepaling? Zinsontleding kun je bij El Rizo bijspijkeren. Ook de grammatica van woordsoorten zoals lidwoorden, werkwoorden, en voornaamwoorden kun je in de bijlessen onder de knie krijgen.

Schrijven en formuleren

Je vaardigheden in schrijven en formuleren kun je bij El Rizo verbeteren. Weet jij al wanneer van ‘dubbelop’ sprake is of wat het verschil tussen een pleonasme of tautologie precies is? En hoe kun je incongruentie vermijden?

Argumenteren

Argumenteren is een vaardigheid waar je je hele leven iets aan hebt. Het onderscheiden van drogredenen, het herkennen van argumentatiestructuren en het begrijpen van redeneringen en nog veel meer kun je leren en oefenen in de bijles van El Rizo.

Methodes

Staal, Lijn 3, Spellingsprint, Nieuw Nederlands, Op Niveau, Talent, Nieuwsbegrip, Grip op lezen, Taal op maat, Taal actief, etc.