Bijles El Rizo

Remedial Teaching

Remedial Teaching is voor scholen een onmisbaar onderdeel van het leertraject. Basisscholen kunnen voor taal, NT2, spelling en begrijpend lezen bij El Rizo terecht. De lessen kunnen op maat, individueel of in kleine groepjes, worden gegeven op school. El Rizo sluit aan bij de lesmethodes van de scholen in Lansingerland.

Maatwerk

Zeker na de coronaperiode is voor veel leerlingen Remedial Teaching een uitkomst. El Rizo heeft ruim ervaring met Remedial Teaching, individueel of in groepjes, op de scholen in Lansingerland. El Rizo levert maatwerk, ook bij de ondersteuning van kinderen met faalangst of verminderd zelfvertrouwen. Kinderen met dyslexie hebben veel steun aan de lessen. Alle lessen vinden plaats in nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider.

Begrijpend lezen en spelling

Bij de lessen begrijpend lezen maakt El Rizo gebruik van digitale ondersteuning. De leerling werkt aan zijn eigen oefeningen op zijn eigen niveau. Door middel van ondersteunende spelmethodieken worden begrippen als hoofdgedachte, signaalwoorden en verwijswoorden uitgelegd. Ook trainen de kinderen bijvoorbeeld het voorspellen van tekstdelen en het bepalen van het onderwerp. Telkens is in beeld waarom de theorie belangrijk is om te leren. Voorspellen van de inhoud van teksten is belangrijk aandachtspunt.
De lessen spelling sluiten nauw aan bij de lesmethode op school. Ook gebuikt El Rizo de methode Spellingsprint. Daarin komt het werken met klanken en klankgroepen methodisch aan bod. Verschillende spellingscategorieën worden uitgelegd, geoefend en herhaald. Hiernaast gebruikt El Rizo verschillende spelmethoden. Dit houdt de leerlingen alert en verhoogt het plezier in de lessen.

Methodes

Lijn 3, Staal, Spellingsprint, Taal Actief, Nieuw Nederlands, Leeslink, Praat mee etc.