Bijles El RizoRemedial Teaching, NT2

Remedial Teaching is voor scholen een onmisbaar onderdeel van het leertraject. NT2 leerlingen vragen begeleiding op maat. Basisscholen kunnen voor taal, NT2, spelling en begrijpend lezen bij El Rizo terecht. De lessen kunnen op maat, individueel of in kleine groepjes, worden gegeven op school. El Rizo sluit aan bij de lesmethodes van de scholen in Lansingerland.

Maatwerk

Zeker na de coronaperiode is voor veel leerlingen Remedial Teaching een uitkomst. El Rizo heeft ruim ervaring met Remedial Teaching, individueel of in groepjes, op de scholen in Lansingerland. El Rizo levert maatwerk, ook bij de ondersteuning van kinderen met faalangst of verminderd zelfvertrouwen. Kinderen met dyslexie hebben veel steun aan de lessen. Alle lessen vinden plaats in nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider. NT2 leerlingen op school hebben niet alleen extra begeleiding nodig om Nederlands te leren, maar ook extra aandacht voor wat betreft het leerwerk, de integratie in de groep en mogelijke trauma’s.

NT2

El Rizo heeft ervaring met de Praat Mee methode en de Bovenkamer voor het leren van de Nederlandse taal. Ook zijn de lessen gebaseerd op de inzichten uit het Handboek NT2 en de lesadviezen uit Zien is Snappen. Daarnaast heeft El Rizo expertise om de start van de leerlingen op school te begeleiden. Denk dan aan een aangepaste intake, en advies over nulmetingen door middel van bijvoorbeeld de grafementoets, een auditieve synthese en een taalstadiumanalyse. Advisering van leerkrachten over traumasensitief lesgeven behoort ook tot de mogelijkheden.

Begrijpend lezen en spelling

Bij de lessen begrijpend lezen maakt El Rizo gebruik van digitale ondersteuning. De leerling werkt aan zijn eigen oefeningen op zijn eigen niveau. Door middel van ondersteunende spelmethodieken worden begrippen als hoofdgedachte, signaalwoorden en verwijswoorden uitgelegd. Ook trainen de kinderen bijvoorbeeld het voorspellen van tekstdelen en het bepalen van het onderwerp. Telkens is in beeld waarom de theorie belangrijk is om te leren. Voorspellen van de inhoud van teksten is belangrijk aandachtspunt.
De lessen spelling sluiten nauw aan bij de lesmethode op school. Ook gebuikt El Rizo de methode Spellingsprint. Daarin komt het werken met klanken en klankgroepen methodisch aan bod. Verschillende spellingscategorieën worden uitgelegd, geoefend en herhaald. Hiernaast gebruikt El Rizo verschillende spelmethoden. Dit houdt de leerlingen alert en verhoogt het plezier in de lessen.

Methodes

Lijn 3, Staal, Spellingsprint, Taal Actief, Nieuw Nederlands, Leeslink, Praat mee, de Bovenkamer, Zien is Snappen etc.