Bijles El Rizo

Bijles Engels

In de bijles van El Rizo kun je je Engels bijspijkeren. Grammatica, lezen, luisteren, schrijven of spreken, wat jij nodig hebt, is het uitgangspunt voor de lessen. Natuurlijk sluiten we aan bij je lesmethode op school.  El Rizo maakt ook lesmateriaal speciaal voor jou.

Brugklas en verder

In de brugklas is het vaak schrikken: Engels leren is heel wat meer dan woorden over familie of vakantie uit je hoofd leren. Opeens moet je binnen een half jaar al alles weten van werkwoordsvormen zoals Present Simple en Present Continuous. Soms moet je al meteen een heel boek lezen in het Engels. Het is vaak een grote overstap van basisschool naar middelbare school. In de bijles van El Rizo krijg je goed uitgelegd hoe het zit met de Engelse grammatica. Je leert over werkwoordsvormen en zinsopbouw. Zo krijg je een goede basis voor de rest van je schoolcarrière. Ook in de tweede klas en de hogere klassen van het voortgezet onderwijs heb je die basis nodig.

Grammatica

De Engelse grammatica is uitgebreider dan alleen werkwoordsvormen. Natuurlijk kun je in de El Rizo bijles alles leren over bijvoorbeeld Present Simple, Past Simple, Present Perfect of Conditionals. Maar ook bijvoorbeeld het verschil in gebruik tussen some en any, question tags of may, might en should kunnen aan bod komen als je dat wilt. Heb je een toets? Dan kunnen we die samen voorbereiden.

Lezen, luisteren, schrijven en spreken

Natuurlijk zijn ook de praktische vaardigheden onderdeel van de bijlessen van El Rizo. Lezen, luisteren, schrijven en spreken komen in de bijlessen aan bod. Je oefent de ‘skills’ die jij nodig hebt in de op maat gemaakte lessen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan spreken in ‘taaldorp’ en het schrijven van een e-mail of formele brief.

Europees Referentiekader talen

De lessen worden gegeven volgens de normering van het Europees Referentiekader talen (ERK) www.erk.nl. Het ERK maakt het niveau van taalbeheersing van de leerling inzichtelijk. Het geeft een beschrijving van de beheersingsniveaus voor de vaardigheden lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Met het ERK weet de leerling wat hij  al kan en wat hij moet kunnen om een hoger beheersingsniveau te halen.

Methodes

Solutions, All Right, Cambridge, Stepping Stones, Unicom, Think!, Stepping Up, Take it Easy, etc.