Bijles El Rizo

Bijles Spaans

Spaans wordt op steeds meer scholen onderwezen. Als je bijles wilt, kun je bij El Rizo terecht. Dan bouwen we samen aan de basis van deze mooie taal. Geef aan wat je nodig hebt, dan worden de lessen voor je gemaakt aansluitend bij je lesmethode op school.

Grammatica

Spaans is heel wat minder bekend dan bijvoorbeeld Engels. In de brugklas begin je bij de basis. De bijles van El Rizo kan je bij de grammatica ondersteunen. Of het nu gaat om regelmatige werkwoorden eindigend op -ar, -er, of -ir, of juist onregelmatige werkwoorden zoals ‘ser’ of ‘hacer’. Ook de zinsopbouw of bijvoorbeeld voornaamwoorden komen in de bijlessen van El Rizo aan bod. In de tweede klas bouw je verder aan de basis. Heb je een toets? Dan kunnen we die samen voorbereiden.

Lezen, luisteren, schrijven en spreken

Natuurlijk zijn ook de praktische vaardigheden onderdeel van de bijlessen van El Rizo. Lezen, luisteren, schrijven en spreken komen in de bijlessen aan bod.

Europees Referentiekader Talen

De lessen worden gegeven volgens de normering van het Europees Referentiekader talen (ERK) www.erk.nl. Het ERK maakt het niveau van taalbeheersing van de leerling inzichtelijk. Het geeft een beschrijving van de beheersingsniveaus voor de vaardigheden lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Met het ERK weet de leerling wat hij of zij al kan en wat hij moet kunnen om een hoger beheersingsniveau te halen.

Methodes

Así Es, Caminos, Paso Adelante, etc.